Ochrana Osobních Údajů

ZÁVAZEK K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Street Surfing i Epic plně respektuje Vaše soukromí. Jsme obzvláště citliví k otázce soukromí na internetu a proto zde uvádíme zásady zpracování on-line informací. Dozvíte se tak, co se děje po získání Vaší informace prostřednictvím internetu.


INFORMACE, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK SHROMAŽĎUJEME

Obecně platí, že můžete procházet naše webové stránky, aniž byste nám říkal, kdo jste nebo nám odhalil své osobní informace. Jsme ale schopni určit Vaši IP adresu.IP adresa nám pomáhá při diagnostice možných problémů na našem serveru,
při administraci našeho webu, při měření návštěvnosti webu a při vylepšování obsahu našich webových stránek. Krátce řečeno, používáme Vaší IP adresu při shromažďování souhrnných demografických informací.
Na stránkách existuje jen několik míst, kde Vám dáváme možnost sdělit nám Vaše osobní údaje - kdo jste. To když se zapojíte do soutěže, vyplníte průzkum, posíláte nám Vaše názory nebo žádáte určité informace.Pokud se rozhodnete
sdílet s námi jakékoliv informace, uvidíte, že množství a typ požadovaných osobních informací závisí na tom, jak hodláte naší webovou stránku využít. Zapojení do těchto aktivit je pro Vás zcela dobrovolné. Pakliže se ale do
do nabízených aktivit zapojíte, můžete očekávat, že můžeme požadovat některé osobní údaje jako jméno a příjmení, zasílací adresu vč. PSČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. další identifikační údaje.
V závislosti na dané aktivitě může být vyplnění některých údajů povinné či dobrovolné. Pakliže povinné údaje pro danou aktivitu nevyplníte, nebudete se jí moci zúčastnit.


ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI

Vaše osobní údaje můžeme použít pro konkrétní účely, jako je marketingový výzkum či jiné marketingové účely či Vaše informování o novinkách, promoakcích a dalších informacích, které pro Vás mohou být přínosné. Dále je můžeme využít pro
zasílání administrativních oznámení. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s celosvětovými pobočkami, prodejci a obchodními partnery firmy Street Surfing za účelem podpory budování vztahu se zákazníkem. Získané údaje
nebudeme poskytovat či prodávat žádné další společnosti pro marketingové využití či obtěžování.
   

AKTUALIZACE A OPRAVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informovat se o stavu svých údajů či požádat o jejich opravu můžete písemně na:

Street Surfing Worldwide,
1200 Route 22 East
Suite 2000-2159
Bridgewater, NJ 08807VAŠE VOLBA OHLEDNĚ SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ

Občas Vám můžeme zaslat informace o našich výrobcích či službách. Tyto informace Vám však budeme zasílat pouze, pokud proti tomu nebudete mít námitky. Pokud si nebudete přát zasílat takové informace, můžete nám zaslat e-mail na
marketing@streetsurfing.com a požádat nás o nezasílání. Berte prosím na vědomí, že při vymazání Vašich dat mohou v našem systému určité zbytkové informace přetrvat a to z důvodu záloh.

Budeme podporovat naše servisní partnery v tom, aby i oni dodržovali zásady stanovené naší politikou pro ochranu osobních údajů. Nicméně, používání Vašich osobních údajů našimi servisními partnery se řídí zásadami
ochrany osobních údajů těchto servisních partnerů, a nepodléhá naší kontrole. Webová stránka Street Surfing Worldwide obsahuje odkazy i na jiné webové stránky. Street Surfing Worldwide není odpovědná za předpisy ochrany
soukromí nebo obsah těchto webových stránek a je na Vašem uvážení, zda na těchto webových stránkách budete sdílet Vaše osobní údaje.


NÁŠ ZÁVAZEK K ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Abychom si udrželi Vaši důvěru pro Street Surfing Worldwide, naše výrobky a služby, zavedli jsme přiměřené fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Bohužel u žádného přenosu dat přes internet či bezdrátovou síť nelze zaručit bezpečnost na 100%. Z tohoto důvodu, i přes naší snahu chránit Vaše osobní informace, berte na vědomí, že a) jsou bezpečnostní a soukromá omezení na internetu,
na která již nemáme vliv, b) zabezpečení, celistvost a soukromí veškerých informací a údajů vyměňovaných mezi Vámi a námi nemůže být zaručené a c/ veškeré takové informace a údaje mohou být sledovány a modulovány během přenosu třetí stranou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Naše zásady ochrany osobních údajů dětí vyžadují, abychom informovali rodiče a zákonné zástupce o tom, jak budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní informace od dětí do věku 13 let a získali souhlas rodičů a opatrovníků,
aby děti mladší 13 let mohli používat některé funkce našich webových stránek.

Street Surfing Worldwide vědomě neshromažďuje žádné informace od dětí mladších 13 let.

Naše zásady ochrany osobních údajů dětí můžeme kdykoliv upravit. Významné úpravy těchto zásad budou ale vždy v souladu s platnými právními předpisy, včetně všech platných předpisů COPPA, které vyžadují souhlas rodičů.


Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami Street Surfing Worldwide pro ochranu osobních údajů. Vyhrazujeme si právo na úpravy těchto zásad dle podnikatelských potřeb. Tyto úpravy budou publikovány na naší webové stránce.